Teoretická výuka

Teoretická výuka oboru truhlář

Ročník: 1.        Předmět:

Materiály                                Význam lesa a úloha lesa

                                               Nauka o dřevinách

                                               Stavba dřeva

                                               Chemická stavba dřeva

                                               Fyzikální vlastnosti dřeva

                                               Určování druhů dřevin

 

Výrobní zařízení                     Stroje a zařízení v oboru

                                               Spoje

                                               Spojky

                                               Převody

 

Odborné kreslení                   Druhy ČSN v odborném kreslení, význam

                                               normalizace v odborném kreslení

                                               Druhy výkresů a jejich formáty

                                               Způsoby kótování a popisování výkresu

                                               Základní geometrické konstrukce

                                               Zvětšování a zmenšování obrazů v měřítku

                                               Pravoúhlé promítání – procvičování

                                               Písemné označení materiálů

                                               Spojovací prostředky

                                               Povrchová úprava

 

Technologie                            Materiály pro výrobu truhlářských výrobků

                                               Surovina, materiály a polotovary dřevozpracující výroby

                                               Způsoby ručního zpracování materiálů

                                               Spojovací prostředky

                                               Druhy a způsoby sušení dřeva

                                               Plastifikace a ochrana dřeva

                                               Způsoby tváření a ohýbání dřeva

                                               Výroba aglomerovaných materiálů

                                                                                             

Ročník: 2.              Předmět:

Materiály                                Mechanické vlastnosti dřeva

                                               Vady dřeva

                                               Suroviny a materiály v dřevozpracujícím průmyslu

 

Výrobní zařízení                     Frézky

                                               Vrtačky

                                               Dlabačky

 

Odborné kreslení                   Norma ČSN 01 36 10

                                               Rozměry nábytku, barva

                                               Skříňový nábytek

                                               Zdvojené okno

                                               Stolový nábyte

 

Technologie                            Povrchová úprava dřeva

                                               Barevné úpravy povrchu

                                               Spojování dřeva lepením

                                               Povrchová úprava nátěrovými hmotami

                                                                                             

Ročník: 3.              Předmět:

Materiály                                Výroba aglomerovaných materiálů

                                               Lepidla

                                               Ostatní materiály

 

Výrobní zařízení                     Sdružené stroje

                                               Stroje na výrobu dýh

                                               Dopravníky

                                               Obraceče a otačeče

                                               Hřebíkovací, sešívací a vázací stroje

 

Technologie                            Rozdělení, technické přípravy

                                               Konstrukční příprava výroby

                                               Technologická příprava výroby

                                               Zhotovení kusovníku

                                               Výrobní dokumentace skříňového nábytku

                                               Výrobní dokumentace stolového nábytku

                                               Výrobní dokumentace sedacího nábytku

                                               Montáž

 

Stavební truhlářství                Technologie výroby stavebně truhlářských výrobků

                                               Výroba oken

                                               Výroba dveří

                                               Výroba zárubní

                                               Obložení stěn a stropů

                                               Zabudování nábytku

                                               Dřevěné schody

                                               Dřevěné podlahoviny

                                               Zhotovení příček a dělících stěn

                                               Nové materiály používané ve stavebně truhlářské výrobě

                                               Oprava a údržba truhlářských výrobků

                                               Seminární práce

 

Odborné kreslení                   Zdvojené okno - výrobní výkres

                                               Lůžkový nábytek

                                               Sedací nábytek

                                               DveřeNovinky
08.1.2019 09:38:04
MČR 2018 Praha

Dne 13.12.2018 se náš student David Holeš účastnil regionálního kola mistrovství ČR v Chomutově.  Z toho kola postoupil do finále ČR...

více...