Historie oboru

Historie oboru truhlář

Středisko praktického vyučování bylo založeno ve Šternberku v září 1949 v tehdejším národním podniku Delta, který sdružoval asi 110 závodů stavebně truhlářské výroby a obalové techniky, jehož sídlo bylo v Praze 7, Argentinské ulici. Pro nedostatek prostoru však v roce 1950 bylo středisko  dorostu přesunuto do Tachova, kde bylo umístěno v tamějším závodě Delta, později Západočeské dřevařské závody. Zakládající stav ve Šternberku byl 2 skupiny truhlářů a 1 skupina tesařů.

Po přestěhování do Tachova byly již 3 skupiny truhlářů a 2 skupiny tesařů. V roce 1951 v září byl zahájen provoz střediska  dorostu v Děčíně, které  se sem přestěhovalo. V Děčíně byly získány prostory pro středisko  přestavbou a přístavbou tehdejší pily. Začalo se zde se 2 skupinami trhuhlářů a 2 skupinami tesařů. V roce 1954 se počet studentů zvýšil na 90, rozdělených do šesti učebních skupin. Obor tesař byl zde zrušen.

V roce 1957 bylo studentů 60 v každém ročníku. Ve škole se učili studenti z celé republiky a za zmínku také stojí, že zde studovala i  děvčata. Do roku 1965 byl obor dvouletý. Po roce 1965  došlo k náboru studentů jen z nejbližšího okolí a studium bylo prodlouženo na 3 roky.

Tehdejší příprava studentů:

Teoretické vyučování bylo prováděno v budově učňovské školy v Děčíně a bylo organizováno:

I.                    Ročník – teoretické vyučování 4 dny v týdnu + odborný výcvik 1 den

II.                  Ročník – střídavě po týdnech (teoretické vyučování s odborným výcvikem)

III.                Ročník – střídavě po týdnech (teoretické vyučování s odborným výcvikem)

Odborný výcvik byl zajišťován v samostatných dílnách. Pracoviště se skládalo z komplexu budov včetně sociálního zázemí a kotelny. Výuka byla zajišťována šesti učiteli odborného výcviku. Studenti byli rozdělení do pěti skupin po 10 – 12 ve skupině.

I.                    Ročník – měl 7 vyučovacích hodin v týdnu (jeden pracovní den). Podle učebních osnov prováděli spojování materiálu na jednoduché truhlářské spoje, seznamují se s lepením a také bezpečností práce.

II.                  Ročník – měl vyučování v dílnách odborného výcviku 7 hodin denně v týdenních cyklech tj. 35 hodin týdně. Podle osnov prováděli zhotovení různých obložení stěn a stropů, provádějí lepení a povrchovou úpravu výrobků, dýhování apod. K výuce patří seznamování se strojním zařízením a seřizováním strojů.

III.                Ročník – vyučovací doba byla v dílnách 8 hodin denně v týdenních cyklech tj. 40 hodin týdně. Výuka byla zajišťována v samostatné strojní dílně, kde bylo instalováno moderní strojní zařízení. Další část výuky byla v ruční dílně, kde probíhala kompletace výrobků (oken, dveří, skříňového nábytku, dělících příček atd.)

Závěrečné zkoušky se skládají ze tří částí: písemná zkouška, praktická zkouška a ústní zkouška.

Ubytování studentů

Škola měla svůj domov mládeže, který byl umístěn na okraji Děčína ve čtvrti Dolní Oldřichov. Kapacita ubytování byla 110 lůžek. Každý ročník byl ubytován na samostatném patře, které bylo opatřeno společenskou místností.

Stravování studentů

Stravování studentů bylo zajišťováno vlastní kuchyní domova mládeže, a to i pro dojíždějící studenty, kteří nebyli ubytováni na domově mládeže.Novinky
08.1.2019 09:38:04
MČR 2018 Praha

Dne 13.12.2018 se náš student David Holeš účastnil regionálního kola mistrovství ČR v Chomutově.  Z toho kola postoupil do finále ČR...

více...